Suport per elements de sobretaula 450BAR

• Suports fabricats en acer inoxidable, per a col·locar sobre d'ells els elements de cocció formant un conjunt i facilitant la neteja.

338.80 220.22

  

 

• A aquests suports es poden col·locar prestatges intermedis o portes.
• També poden usar-se per a col·locar la bombona de butà, col·locant el prestatge, en la posició inferior.
• Es pot demanar que vingui muntat l'equip que desitgin sense cost addicional.
• Així mateix, disposem de alerons abatibles per col·locar en els laterals de suport.

Per a més informació, ompli el següent formulari: