Cuina modular CATERING : Marmites i Paella Basculant

MARMITES A GAS 1 amb calor directa de 150 lts., 1 amb calor indirecte de 150 lts.
La cuba totalment soldada a la placa de cocció.
Paella basculant A GAS de 70 lts. amb la cuba d'acer inoxidable, fins i tot el fons, que és de 12 mm de gruix.

18936.50 12309.33

MARMITES: La cuba totalment soldada a la placa de cocció.
Les de calor indirecte disposen d'una doble cambra d'aigua, per evitar que els aliments s'enganxin al fons i laterals de la cisterna.
Així mateix, van equipades amb un grup de seguretat del vapor de la càmera, amb vàlvula de pressió, vàlvula de seguretat i manòmetre de control. L'ompliment de la càmera es realitza mitjançant l'aixeta de què disposa i es controla el màxim i el mínim, amb dos aixetes de nivell situats en el frontal.
Porten l'aixeta d'ompliment de la cisterna, d'aigua freda o calenta. Així com, una aixeta de desguàs frontal de 2 polzades.
Amb tapa dotada de moll de pressió de tancament o obertura vertical i el seu corresponent nansa.
La cocció es realitza mitjançant cremadors tubulars d'acer inoxidable. Disposen d'espiell al frontal.
Amb aixeta de llautó, dotat de màxim regulable, mínim i posició pilot. Amb bobina de seguretat i termoparell.
Amb encès piezo-elèctric Junkers
PAELLA BASCULANT: Amb les tines d'acer inoxidable, fins i tot el fons, que és de 12 mm de gruix. Amb disseny per facilitar el buidatge dels aliments en bascular la mateixa.
La basculació de la cuba, es realitza mitjançant un volant, que s'acciona manualment o motoritzada, que amb un joystick fa pujar o baixar la mateixa segons models.
Amb tapa dotada de moll de pressió de tancament o obertura vertical i el seu corresponent nansa.
Amb cremadors tubulars d'acer inoxidable. Disposen d'espiell al frontal.
Amb vàlvula termostàtica i pilot de manteniment. Amb bobina de seguretat i termoparell.
Amb encès piezo elèctric Junkers.

Per a més informació, ompli el següent formulari: