Fregidora a gas. 750

• Cubas totalment soldades a la placa de cocció.
• Reixa perforada per evitar vagin aliments a fons.
• Amb aixeta buidatge.
• Generosa zona freda.
• Les cistelles en acer inoxidable.
• Amb tapa i nansa també d'acer inoxidable.

2906.42 1888.81

• Els models que van sobre suport, van dotades d'una cisterna per al desguàs, amb filtre per retenir les impureses.
• Models a gas, amb cuba neta, sense tubs. Només els protectors dels bulbs dels termòstats. Els cremadors d'acer inoxidable, van situats sota de la cuba i aïllats a la cambra de combustió.
• Vàlvula termostàtica i pilot de manteniment. Amb bobina de seguretat i termoparell.
• Encesa piezo-elèctric Junkers.
• Termòstat de seguretat, que pára els cremadors en cas d'augment anormal de la temperatura de l'oli.

Per a més informació, ompli el següent formulari: