Salamandra elèctrica de sostre mòbil

- Fabricades completament en acer inoxidable.
- Dotades amb resistències blindades a la part superior.
- Capçal regulable en alçada.
- Termòstat pel control de la temperatura: 50ºC a 300ºC.
- 230 V / I

919.60 643.72

 

- El model SAR-450 està dotat d'un termòstat de treball.
- Els models SAR-600 i SAR-800 disposen de 2 termòstats de treball.
- Pilot indicador d'encesa i d'escalfament.
- Safata recull-greixos extraïble.
- Proveïdes de reixeta suport.