Filtres per campana

Filtres d'acer inoxidable, de malla galvanitzada, de carbó actiu i cubeta per netejar els filtres.

44.04 37.51

Per a més informació, ompli el següent formulari: