Condicions de compra

Condicions d'ús

Aquest document serveix per a contractar productes i serveis amb Mphostaleria.cat. Utilitzar aquesta pàgina web significa l'acceptació de totes aquestes condicions.

El procediment de compra

És molt clar i senzill, funciona esquemàticament de la següent manera:

Identificació. Quan vostè ho desitgi, pot inscriure com a usuari en Mphostaleria.cat, omplint veraçment totes les dades, des d'aquest moment ja podrà completar el procés de compra. Vostè tindrà les seves claus d'accés.

Catàleg. Vostè disposa d'un ampli catàleg de productes exposats mitjançant fotografies i detallats minuciosament en tots els aspectes constructius i de funcionament. Cadascuna de les fitxes de producte pot ser impresa i comparada amb altres, fins a trobar la que més s'ajusti a les seves necessitats.

Pressupostos. Vostè pot prémer sobre el botó "afegir al carro" de tants productes com vulgui, amb el que es confecciona automàticament un llistat amb el pressupost detallat de tots els productes, en els que veurà desglossat l'import corresponent als impostos així com el total de cada partida. Pot imprimir-lo i guardar-lo, sense cap compromís per ambdues parts.

Ajustos i serveis a mida. Consulteu-nos si es requereix un voltatge o un tipus de gas diferent al que s'indica en la fitxa del producte, o si vol un embalatge especial o una agència de transports concreta, li farem la valoració del cost que comporti.

Proposta de comanda. Si voleu formalitzar una comanda haurà d'entrar amb les seves claus d'usuari, afegir al carro dels productes i serveis que desitgi i formalitzar el pagament, contactant amb la seva entitat bancària.

Comanda en ferm. En el moment de rebre transferència bancària del pagament realitzat, li enviarem un missatge de confirmació de la comanda, en el qual li indicarem la data de lliurament de la mercaderia.

Factura. Tot pagament realitzat comporta l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Lliurament de comandes. Quan es subministra una comanda, es genera una comunicació per informar puntualment de la sortida i el mitjà de transport.

Anul·lació de la comanda. Si vostè ho desitja, té dret a anul·lar la comanda i rebrà la devolució de l'ingrés, però ha de tenir present que aniran al seu càrrec les despeses que hagi ocasionat, les bancaries, les de gestió i, si escau, les de transport.

Preus

Els preus que figuren en les nostres tarifes estan expressats en euros als quals ha de sumar l'IVA corresponent a Espanya. Actualment està fixat per a la majoria de productes en el 21%.

Aprofiti les nostres ofertes mentre estiguin vigents, són per temps limitat de 20 dies.

Els nostres preus es van actualitzant permanentment per assegurar la màxima competitivitat, això no afecta les comandes que ja estiguin acceptats per escrit.

Garanties

Els nostres productes estan garantits contra tot defecte de fabricació pel termini que s'indica a la fitxa de cada producte. Per a la majoria de productes la garantia és d'un any, d'acord amb els criteris i condicions descrites en el la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per utilitzar la garantia del seu producte s'ha de seguir el procés de notificació per escrit detallant el problema i adjuntant tota la informació i fotografies necessàries a info@mphostaleria.cat. El nostre departament tècnic farà la verificació i l'acceptació del no, i proposarà la solució.

Queden excloses de la garantia dels vidres, bombetes i les avaries i trencaments per mala utilització i el normal desgast dels productes.

Despeses d'enviament

Totes les comandes amb un import inferior a 300 € s'enviaran a ports deguts.

Per a comandes superiors a 300 € a la Península Ibèrica (Espanya) ia les Illes Balears s'enviaran a ports pagats.

Per altres destinacions i països, els costos de transport s'informaran en el moment de formalitzar la proposta de comanda, o si ho prefereix, vam lliurar el material en el port o agència de la seva elecció, amb tota la documentació necessària.

Embalatges

Les nostres mercaderies s'expediran embalades en la forma usual, si es requereix un embalatge especial, ha d'indicar en el moment de fer la comanda, en aquest cas, l'informarem del cost extra que comportarà perquè pugui fer el pagament juntament amb la resta de la comanda.

Modalitats de pagament

Per la seva seguretat, hem limitat les formes de pagament de les comandes que es vol cursar, i es realitza mitjançant TPV targeta de crèdit, o mitjançant Transferència Bancària al compte:

Caixabank ES37 2100 0044 3502 0061 5470 / CAIXESBBXXX

Indicant el número de comanda, nom i cognoms per identificar correctament la comanda.

Termini d'expedició

Els terminis de lliurament dels materials posats a la pàgina són orientatius, però coneixent les necessitats dels nostres clients, intentarem enviar els nostres productes en el mínim termini possible. Pot preguntar-nos sense compromís el termini de lliurament abans de realitzar la seva comanda.

Quan rebi la confirmació de comanda, s'indicarà la data de lliurament definitiva i es posarà en marxa el rellotge per complir amb el nostre compromís.

El retard del transport està analitzat i representa un percentatge minúscul, en la majoria dels casos per causes alienes a les empreses que ho fan i totalment justificat. Si es dóna el cas, l'informarem puntualment de la nova previsió sense que en cap cas doni lloc a cap reclamació.

Lliuraments

La comanda serà lliurada en el domicili de lliurament designat per vostè en el moment de la contractació.

Els acords signats amb les agències de transport especifiquen que el lliurament de mercaderies es fa a peu de carrer, a l'entrada de l'establiment, sempre que pugui realitzar-se d'una forma normal (carretó de repartiment, traspaleta, etc.).

En les de zones amb circulació restringida o que hagi obstacles que impedeixin el lliurament normal (escales, murs, etc ...) serà el client pels seus mitjans que introdueixi al local la mercaderia.

Si fos necessària la intervenció de més persones, o de maquinària com grues, elevadors, carretons motoritzats, etc., o de diversos viatges i emmagatzematge, el cost de les despeses addicionals seria per compte del client.

Les comandes podran complir-se en lliuraments parcials ja que surten des de diversos magatzems.

Els enviaments de mercaderies s'efectuaran per les agències de transports amb les que té contractat aquest servei Mphostaleria.cat

Assegurança de transport

Tota la maquinària compta amb una assegurança de transport inclòs en el preu. Quan es rebi el material, s'ha d'efectuar la corresponent comprovació de l'estat, i en cas de deficiències s'haurà d'indicar en l'albarà del transportista, no acceptar el paquet i posar en coneixement aquests fets a info@mphostaleria.cat el més aviat possible, ja que el termini màxim per efectuar la reclamació és de 24 hores des de la recepció de la mateixa. Si no és així info@mphostaleria.cat declina tota responsabilitat.

Procediment de devolució

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte adquirit a través d'Internet, disposa d'un termini de 6 dies hàbils, a comptar de la data de recepció del producte, per tornar-lo.

Abans de realitzar una devolució s'haurà de posar en contacte amb el nostre departament de vendes en el termini indicat a través del correu electrònic info@mphostaleria.cat. Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació i acceptació no serà atesa.

Per poder admetre la devolució haurà d'estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense usar, sense ratllades, ni embalatge trencat o deteriorat i incloent tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris, i venir amb els ports pagats, excepte quan la causa sigui un defecte del producte.

Queden exclosos de possible devolució dels productes que per motius higiènics o altres excepcions legalment previstes, no disposin d'aquesta possibilitat.

Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import mitjançant transferència bancària al mateix compte amb la qual es va efectuar el pagament, o si ho desitja, pot utilitzar el seu saldo per escollir un altre producte.

Si el producte es torna incomplet, amb desperfectes, usat o a ports deguts, es realitzarà un peritatge per a la seva reparació i es descomptarà del valor de compra. Se li explicarà al client i rebrà la transferència pel valor restant.

Servei d'atenció al client

En tot moment pot utilitzar el servei d'atenció al client per resoldre qualsevol tipus de dubte o consulta, mitjançant els telèfons, WhatsApp i email indicats a la pestanya "Els qui som", on també podrà trobar el nostre horari d'atenció al públic.

Si necessita serveis no continguts en la botiga online, com assessorament personalitzat, instal·ladors, assistència tècnica o formació, serà un plaer oferir-les nostres solucions.

Reclamacions

Si vol presentar una reclamació, pot fer-ho mitjançant l'adreça electrònica info@mphostaleria.cat, indicant les seves dades i motius detallats, perquè puguem atendre'l el millor possible.